Some Poor Kavita PKs मी सुद्धा कवी à¤†à¤¹à¥‡


Poor Jokes च्या धर्तीवर PK म्हणजेच काही Poor Kavita
______________________________________

मी आहेच प्रेमांत वेडा, दुसर्य़ांच्या प्रेयसीना चोरणे माझे काम आहे
मजनूला सुध्दा वाईट म्हणते लैला माझ्या पुढे ।
________________________________________________

बसवून प्रेयसीला जवळ रात्रभर, लोकहो
जे काही करत नाहीत ते कमाल करतात
________________________________________________

प्रेम नसेल माझ्यावर तर,
मला एकांतही चालेल

माझा एकांत तूझ्यासाठी,
कदाचित आनंदाची बाब असेल

तोडू नकोस हे संबंध,
काही नाही तर शत्रूत्वही चालेल
_________________________________________________
पिंजर्यात मला सांगताना सख्या,
वाईट वाटून गेण्याची गरज नाही,

जळून जे राख झालं,
ते घरटं माझं कशाला असेल?
_________________________________________________

जिवन जर असेल आणखीन एक दिवस
तर मी ही लढेन आणखीन एक दिवस
_________________________________________________

तू गेलीस त्याच्या बाईक वर बसून तर मला त्याचे काय? जेव्हां उठेन;
तेव्हां घेईन एक पेग सोड्या बरोबर…..

(this is not at all funny, श्ब्द कदाचीत वाट्तील विनोदी पण feel the pain in it., he is drinking to forget her but not ready to accept the FACT that she means a lot to him)
_________________________________________________

स्वर्गांतून माणसाचे बाहेर येणे ऐकत आलोय परंतू,
तूझ्या घरातून बेईज्जत होऊन बाहेर पड्लो मी,

आकांक्षा आहेत ह्जार अशा की,
प्रत्येक आकाक्षेवर थकतो मी,

असेन विजीगिषू मी परंतू,
प्रत्येक वेळी कमीच पड्तो मी ।

_________________________________________________
दुःखे एवढी होतीच नशीबांत तर देवा,
ह्रदय सूध्दां अनेक द्यायची……………………

नव्हतेच नशिबांत माझ्या, ओळख होणे तीची,
जगलॊ असतॊ आणखीन तर, त्यात सूध्दां वाट बघितली असती,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s